Compliance

Compliance

team meeting bei Fiege im Büro

Kodeks Postępowania i System Zarządzania Zgodnością

Sukces naszej firmy ma wiele przyczyn. Jednym z istotnych powodów jest odpowiedzialne i uczciwe postępowanie wobec kolegów w pracy, naszych partnerów biznesowych oraz w przestrzeni publicznej.

Dlatego też pojęcie compliance przeszło w ostatnich latach w FIEGE dynamiczną ewolucję. Choć jeszcze kilka lat temu termin compliance był raczej nieznany, obecnie stał się integralną częścią Dobrego Ładu Korporacyjnego i centralnym elementem codziennej działalności wszystkich organizacji.
Z definicji, compliance obejmuje przestrzeganie obowiązującego prawa i wymogów regulacyjnych. Nie trzeba dodawać, że definicja ta jest równie istotna dla spółek Grupy FIEGE i ich pracowników. Stanowi ona podstawowy warunek - z jednej strony w odniesieniu do dobrych relacji wewnątrz FIEGE, a z drugiej strony w odniesieniu do relacji z naszymi klientami i partnerami biznesowymi.
Podstawą zgodności korporacyjnej jest System Zarządzania Zgodnością. Jest on ukierunkowany na zapobieganie naruszeniom prawa i przypadkom potencjalnej odpowiedzialności oraz ma na celu upoważnienie kierownictwa korporacji do interwencji w przypadku pojawienia się podejrzeń naruszenia prawa. Pozytywne efekty Systemu Zarządzania Zgodnością to nie tylko ograniczenie ryzyka odpowiedzialności dla firmy i jej kierownictwa, ale także zabezpieczenie i pielęgnowanie reputacji firmy w stosunku do jej interesariuszy, a więc w szczególności partnerów biznesowych, kredytodawców i inwestorów.

Centrum zaufania FIEGE

Grupa FIEGE stworzyła centrum zaufania dostępne dla wszystkich pracowników.

Działa ono w celu utrzymania zgodności z zasadami postępowania określonymi w Kodeksie Postępowania FIEGE. Zachęcamy wszystkich pracowników do przekazywania pytań dotyczących nieprawidłowości do przełożonych lub bezpośrednio do centrum zaufania FIEGE.

 

Punkty kontaktowe:

Krzysztof Kwieciński (Starszy Specjalista ds. Zgodności Zarządzania HR)

e-mail: krzysztof.kwiecinski@fiege.pl
Telefon: +48 727 482 431

Anna Całka (Specjalista ds. Zgodności Zarządzania HR)

e-mail: anna.calka@fiege.pl

Telefon: +48 691 771 044

Jeśli wolisz anonimowo, możesz wysłać maila na adres: niezgodnosc@fiege.pl

lub pocztą na adres:

FIEGE Sp. z o.o
Łopuszańska 95
02-457 Warszawa

 

 

Kodeks postępowania

Naszym głównym celem jest utrzymanie i dalszy rozwój szacunku, jakim cieszy się Grupa FIEGE. Kodeks Postępowania dostarcza naszym pracownikom wskazówek w coraz bardziej złożonym świecie. Zasady postępowania sformułowane w Kodeksie stanowią wspólną wytyczną dla odpowiedzialnego zachowania w życiu biznesowym, ale także poza nim.

System zarządzania zgodnością FIEGE

Kodeks postępowania stanowi również fundament Systemu Zarządzania Zgodnością FIEGE. Składa się on z międzynarodowej Rady ds. Zgodności jako organu doradczego i podejmującego decyzję, biura koordynacyjnego jako centralnego punktu kontaktowego, biur zaufania w odpowiednich organizacjach krajowych oraz osób kontaktowych ds. zgodności w poszczególnych spółkach zależnych. Dla istotnych obszarów zgodności, wyznaczani są nie tylko krajowi, ale także międzynarodowi przedstawiciele ds. zgodności dla wszystkich organizacji krajowych.

compliance_eng