Basic page

Strategia podatkowa

Tutaj znajdziesz informację o strategii podatkowej realizowanej przez Fiege sp. z o.o. i Fiege E-com Logistics sp. z o.o. w ramach obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Informacja została sporządzona zgodnie z art. 27c Ustawy o CIT.

strategia podatkowa