Basic page

Strategia postępowania dla Dostawców

Firma Fiege zobowiązuje się do prowadzenia działalności z zachowaniem wysokich standardów etycznych, w tym do przestrzegania prawa konkurencji. Przede wszystkim Fiege chce współpracować z dostawcami, którzy ściśle przestrzegają dobrych praktyk etycznych i spełniają standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka oraz ochrony środowiska.

Kodeks postępowania dostawcy odnosi się do dostawców Fiege, podwykonawców, zleceniobiorców, dostawców usług, doradców, pośredników i agentów. Zawiera on postępowania, które mają zastosowanie do naszych dostawców i podwykonawców oraz ich pracowników podczas współpracy z Fiege.

Celem Kodeksu postępowania dostawców jest zapewnienie, że współpraca odbywa się zgodnie z wymogami odpowiedzialności społecznej, zrównoważonego rozwoju oraz zasadami biznesowymi Fiege. Kodeks nakłada zatem obowiązki na naszych dostawców, a jego przestrzeganie decyduje o tym, czy nawiążemy i/lub będziemy kontynuować współpracę z dostawcą.

strategia podatkowa