Z Grevenu do celého světa!

FIEGE od roku 1873 až po současnost

Ohlédnutí za více než 140 lety úspěchu

FIEGE se vyvíjelo z malé spediční společnosti až po jednoho z největších Evropských logistických zprostředkovatelů současnosti. Podívejte se na nejdůležitější milníky našeho úspěšného růstu.

Společnost FIEGE od roku 1873 až po současnost

1873

V roce 1873 začal Joan Joseph Fiege ve městě Greven ve Vestfálsku (Německo) podnikat v přepravě zboží, kterou provozoval pomocí koňského povozu. Pro zemědělce, který nejčastěji rozvážel zákazníkům uhlí nebo vyřizoval jiné pochůzky, byla přeprava skutečnou přidruženou výrobou. Později se přidaly zakázky od maloobchodníků z Grevenu i začínajících průmyslových podniků.

1908

Jeho synové Josef a Bernhard původně převzali otcův podnik společně. Později, v roce 1908, se jejich cesty z obchodního hlediska rozdělily. Bernhard pokračoval v řízení otcovy firmy, dokud nebyla v roce 1930 rozpuštěna, zatímco Josef Fiege otevřel vlastní zasilatelskou firmu a současně hospodu. Zasilatelství bylo zaměřené především na přepravu potravin mezi městy Greven a Münster a na dodávku uhlí mezi městy Ibbenbüren a Greven. Během první světové války byla hlavním zdrojem příjmů hospoda. Teprve po skončení války nastal další růst podnikání v přepravě.

1924

Zakoupením prvního nákladního automobilu v roce 1924 začala pro společnost nová éra. Josef Fiege mladší, otec dnešních majitelů, navzdory počátečnímu skepticismu svého otce prosadil své rozhodnutí, jež v té době představovalo revoluční nákup, a odstartoval tak druhou rozhodující fázi vývoje společnosti.
Použití nákladního vozidla vedlo ke zvýšení ložné kapacity pro jednotlivé přepravy a výsledný větší záběr podniku se v tehdejší době zdál téměř neomezený. V roce 1928 společnost získala první smlouvy na přepravu na dlouhé vzdálenosti. Vznikající lokální záležitosti znamenaly, že rozšíření podniku na původním rodinném pozemku v Greven-Wentrup bylo nevyhnutelné. O čtyři roky později Josef Fiege ml. přímo převzal kontrolu nad dálkovou přepravou, která se takto oddělila od zasilatelství. Současně předal synovi servisní dílnu, včetně příslušenství a skladu.

1938

Po smrti otce v květnu 1938 převzal Josef Fiege ml. celý podnik jako jediný vlastník. Protože dálková silniční doprava byla ve srovnání se zasilatelstvím ziskovější, přesunutí zaměření na dálkovou dopravu s sebou přineslo výrazné ekonomické výhody. V roce 1939 se vozový park rozrostl na 18 nákladních vozidel s přívěsy.
Pro majitele Josefa Fiegeho ml. nebylo vůbec lehké v podniku pokračovat během krutých válečných let. V srpnu 1939 byla zasilatelská firma přidělena k regionálnímu parku motorových vozidel pro region Münster (Fahrbereitschaft Münster-Land). Prioritami byly dodávky železničních stanic a další „strategické a životně důležité“ provozy. Kromě šesti vozidel byly všechny nákladní automobily zabaveny z moci úřední, tedy „zrekvírovány“. Zbývající nákladní vozidla byla v tomto období používána výhradně k přepravě potravin a pohonných hmot v okolí Grevenu. Rodinu tehdy živilo zemědělství a pokračující provoz hospody.

1948

Těžká léta druhé světové války vyžadovala velké podnikatelské dovednosti, jak bezpečně firmu provést zmatkem a zvláštními požadavky doby. Josef Fiege ml. nemohl zabránit spediterské firmě v provádění „strategických“ úkolů, včetně přemístění komand Wehrmachtu. Společnost dostala řadu přepravních úkolů, například při přemisťování univerzitní kliniky v Münsteru do lázeňských měst Bad Oeynhausen a Bad Salzuflen.
Avšak i konec války způsobil firmě těžkosti: pozemky společnosti spolu s dílnou a kanceláří na několik měsíců obsadily britské okupační síly. Josef Fiege však všechny organizační i obchodní komplikace úspěšně zvládl a po skončení války firmu přebudoval. V té době nastala vysoká potřeba přepravních vozidel pro těžké náklady, což expanzi podniku urychlilo.
Do roku 1948, kdy byla předložena účetní uzávěrka DM, již počet nákladních vozidel vzrostl na 41. Rodinný pozemek se opět stal příliš malým na pokračující rozšiřování podniku. V roce 1950 zakoupil Josef Fiege okolo původního rodinného pozemku další pozemek, čímž rozšířil areál společnosti v Greven-Wentrup na 28 000 m². Neustále také rostl počet vlastněných nákladních vozidel.

1951

Třetí fáze rozvoje společnosti začíná zřízením prvních poboček v Halternu a Neussu v roce 1951. Již v následujícím roce je otevřena pobočka v Schötmaru, následována pobočkami Letmathe-Östrich v roce 1953 a Emsdetten v roce 1955. Ve stejném roce také začala konstrukce vlastních vozidel. Po náhlé a nenadálé smrti Josefa Fiegeho ml. v roce 1959 převzali vedení společnosti Karl Fischbach a jeho manželka Änne, rozená Fiegeová. Karl Fischbach pak dokončil stavbu pobočky v Brémách, započatou Josefem Fiegem ml. v roce 1958. „Dopravní“ zaměření podnikatelského konceptu se pod Fischbachem přesunulo k zasilatelství.

1967


Poté, kdy se v letech 1967 a 1973 ke společnosti připojili synové Heinz Fiege a Dr. Hugo Fiege, se podnikatelská koncepce změnila z „dopravy“ a sekundárního „zasilatelství“ na „zasilatelství“ a „dopravu“.
V roce 1970 byly otevřeny pobočky v Hamburku, Frankfurtu nad Mohanem a Berlíně. S pomocí těchto poboček a již existující pobočky v Brémách začaly být k dispozici mezinárodní dopravní služby. Současně se začala vyvíjet silniční doprava do sousedních evropských zemí.

1979

První celonárodní koncepce dodavatelského řetězce skupiny Fiege byla vypracována po převzetí skladu v Hamburku o rozloze 15 000 m² (1979) pro mezinárodního výrobce pneumatik společnost Bridgestone – příklad přesného řízení značkového dodavatelského řetězce.

1980

Poslední průlom a expanze společnosti nastaly po jejím přesídlení do Greven-Reckenfeldu. Sídlo a administrativa byly zřízeny na ploše 10 ha v areálu místního obchodního parku. Středisko ve tvaru šestiúhelníku pro distribuci zboží se od té doby stalo známým i za hranicemi tohoto regionu. Firemní koncepce v pojetí sourozenců Fiegeových se změnila ze „zasilatelství a dopravy“ na „zasilatelství a logistiku“. Po převzetí mezinárodní zasilatelské firmy Klein-Wiele v Bocholtu (Německo), se počet zaměstnanců ve společnosti Fiege zvýšil na více než 1 000. O dva roky později převzala skupina Fiege Group zasilatelskou společnost Wilken se sídlem v Berlíně a Mnichově, což umožnilo poskytovat lepší služby na jihu Německa než dříve. V roce 1988 následovala značkovou logistiku logistika průmyslového zboží.
Vynikajícím příkladem tohoto logistického segmentu pro největšího evropského výrobce dutého skla v Evropě je podnik FGT (Fiege Gerresheimer Transportgesellschaft) s jedenácti pobočkami a spravovanou skladovou plochou o velikosti 250 000 m²; to vše je provozováno se snahou dosáhnout toho nejlepšího také z ekologického hlediska. Dokonce i křehké skleněné zboží bylo dodáváno bez obalu.
V roce 1990, kdy se rozmanitý sortiment služeb rozrostl o logistiku nápojů, se skupina Fiege Group stala jedním z největších distributorů vína. 16 hlavních německých dovozců vína je tak spojeno pod jednou střechou. S podnikem Fiege EBL Getränkelogistik (Logistika nápojů pro Evropu) došlo k opětovnému posunu firemní struktury: logistika před zasilatelstvím.

1991

Po otevření vnitřních německých hranic v roce 1991 se síť poboček společnosti rozšířila o sedm podniků v nových spolkových zemích. Z drážďanské pobočky, která je centrálou pro logistiku médií, se do domácností čtenářů v celém Sasku denně distribuuje 450 000 výtisků denního tisku; to je jen jeden příklad mnoha úkolů segmentu Media Logistics. V roce 1991 byla zahájena i logistika nábytku pro nové federální státy.
Další oblast služeb se týká vozidel, a to podniku FFS (Fiege Fahrzeug Service) v Greven-Reckenfeldu, která se z původní opravárenské dílny z raných let vyvinula do servisní pobočky ročně generující kolem 40 milionů německých marek. Konstrukce vozidel a obchodování s nimi, servisní dílny Bosch, opravárenské dílny a služby TÜV dohromady tvoří všechny prvky koncepce podniku FFS.

1992

Logistika obchodních domů pro řetězec Karstadt AG je jedním z příkladů dalšího odvětví logistických služeb. V roce 1992, po zhruba desetiměsíční výstavbě, společnost začala poskytovat integrované služby dodavatelského řetězce ve středisku pro nákladní dopravu neboli ve Warendienstleistungszentrum (WDZ) v Ibbenbürenu/Osnabrücku, kde její kvalitní skladové prostory zabírají přibližně 135 000 m². Středisko WDZ Ibbenbüren/Osnabrück je první evropské soukromě vybudované a komerčně využívané středisko služeb. Úspěšná kombinace ekonomie a ekologie v logistice pomohla společnosti Fiege zavést termín ekologistika. Středisko WDZ a následně koncepce celé společnosti byly v roce 1992 oceněny Německou cenou za logistiku, kterou společnosti Fiege udělilo německé logistické sdružení Bundesvereinigung Logistik e.V.
Jedním z příkladů zajímavého průmyslového řešení je poskytování služeb dodavatelského řetězce společnosti Apollinaris & Schweppes, pro kterou byla zřízena nová pobočka společnosti Fiege ve výrobním závodě ve městě Bad Neuenahr-Ahrweiler, jehož dva regionální sklady systematizují přepravu po celém Německu a částečně ji přesouvají ze silnic na železnici. V minulých letech se skupina Fiege Group významně podílela na myšlence ochrany životního prostředí. K široké realizaci této filozofie, jejímž cílem je ochrana životního prostředí a zdrojů pro všechny stávající i nové projekty, vedl postoj obou majitelů společnosti.

1998

Nadace Josefa Fiegeho, založená v roce 1998, nese jméno zesnulého otce zakladatelů Heinze Fiegeho a Dr. Huga Fiegeho. Pro zachování jeho památky nadace přiděluje dary zařízením a projektům, které se soustředí na blaho člověka a přírody. Nadace Josefa Fiegeho je nezávislá soukromoprávní nadace.
Účelem nadace je vypracovávat vhodná doporučení, mj. zejména pro přidružené společnosti skupiny Fiege Group, pro ustálené přidělování darů pro ekologické, sociální nebo lékařské účely. Nadace určuje potřebnost darů, kontroluje žádosti o příspěvky, které jsou jí předkládány, a vyjadřuje doporučení jednotlivcům i společnostem ochotným poskytnout finanční prostředky. Dalším cílem nadace je organizace akcí zaměřených na ekologii a sociální potřeby. Jsou podporovány zejména projekty a zařízení s jasným odkazem na domovský region zakladatelů.

1999

Po vybudování nové centrály na letišti Münster-Osnabrück došlo ke znamenitému sjednocení budoucnosti a minulosti v jedné budově. 13. září 1999 se do budovy systémového ředitelství přestěhovalo zhruba 150 zaměstnanců společnosti Fiege.
„Nový domov znamená začátek nové éry, úspěch a mezinárodnost naší společnosti; je to závazek vůči regionu i závazek vůči budoucnosti.“ Těmito slovy dr. Fiege vyjádřil svou naději, že zde, na novém místě a v bezprostřední blízkosti letiště FMO našlo ředitelství skupiny Fiege Group své perfektní sídlo. Koneckonců, je to místo, kde se v jedné budově harmonicky pojí budoucnost i minulost společnosti, což je pro tradičně zaměřené majitele skupiny Fiege Group důležitý aspekt.

2005

Zatímco četné spediční a logistické společnosti připravují přesun na Dálný východ, skupina Fiege Group ten svůj dokončila již dávno. V roce 2005 management v Šanghaji přijal osvědčení umožňující společnosti Fiege provádět veškerou spediční činnost v Asii pod svým vlastním jménem. Díky společnosti Far East Holding Ltd. se sídlem v Hongkongu společnost Fiege také založila v Asii svůj další pilíř. Společná licence korunovala mnohaletou vyzkoušenou a osvědčenou práci společnosti v Číně, neboť předtím veškeré přepravní činnosti vyžadovaly pomoc externího držitele licence. Společnost Fiege nyní může provozovat svou činnost samostatně pod vlastním jménem.

2007

Heinz a Hugo Fiegeovi jsou oceněni jako Podnikatelé roku 2007. Toto ocenění, které uvedl do života logistický časopis DVZ Deutsche Logistik-Zeitung, vzdává poctu podnikatelům, kteří jako vedoucí osobnosti v dopravě a logistice mají odvahu expandovat a vstupovat na nové trhy, přičemž si jsou vědomi své odpovědnosti zaměstnavatele i nutnosti chránit životní prostředí a klima.

2009

Kancléřka Spolkové republiky Německo, Dr. Angela Merkelová, navštěvuje ředitelství Fiege System v Grevenu. Během své letní cesty po vybraných středních podnicích po celém Německu hovořila se zaměstnanci společnosti a ocenila vynikající řešení dodavatelského řetězce, díky nimž se společnost Fiege stala průkopníkem smluvní logistiky.
„Dnešní návštěva naší kancléřky je pro nás potěšením a ctí,“ zdůraznili Heinz a Hugo Fiegeovi během recepce pořádané pro vysoce postaveného politického hosta. Tato návštěva rovněž demonstruje zvyšující se důležitost logistiky pro ekonomiku, kterou uznává i dnešní politika.
Dr. Hugo Fiege popsal vybudování nového logistického centra, které společnost Fiege postavila a bude provozovat v tradiční textilní baště v Mönchengladbachu pro společnost Esprit, svého zákazníka a zároveň jednu z předních mezinárodních značek životního stylu, jako projekt s významným signálním efektem pro průmysl. Při slavnostním položení základního kamene nového evropského distribučního centra Esprit DC Europe dne 30. dubna 2010 se na seznamu hostů objevila řada politiků a podnikatelů ze Severního Porýní-Vestfálska, včetně ministryně hospodářství Christy Thobenové, jejíž návštěva byla vnímána jako jasný ukazatel vysokého postavení logistiky ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, což uznává i zemská vláda, a tato skutečnost se odráží i v její optimální podpoře a rozvoji, který logistika zajišťuje.

2010

S celkovým objemem investic přes 60 milionů EUR se staví průmyslový areál „Regiopark“, který se pyšní vynikajícím spojením všech druhů dopravy, včetně silniční, železniční a letecké. Jedná se o zařízení, které nabízí tři segmenty skladů, jejichž první etapa rozšíření nabízí možnost rozšíření o dalších 60 000 m². Pouze samotné propracované informační technologie a vnitřní vybavení nového zařízení pro skladování, vychystávání, balení a přepravu produktů značky Esprit spotřebují kolem 30 milionů EUR.

2020

News

The latest Historie news